فردافن پارس (مهندسین مشاور)

مهندسین مشاور فردافن پارس

شرکت مهندسین مشاور فردافن پارس در سال 1382 با بهره‌گیری از منابع انسانی ممتاز، پشتوانه‌ی دانش تجربی و تخصصی با هدف مدیریت تهیه طرح در جهت خلق طراحی مدرن مطابق با استانداردهای جهانی، مطالعات توجیهی اقتصادی و نظارت بر ساخت پروژه های بزرگ عمرانی تشکیل گردید. این شرکت از جمله مشاورانی است …

معماری تخیل و تجسد رویاهای برآمده از ناشدنی ها برای مردم واقعی بر زمین حقیق است.

پروژه ها

No posts found!

جدیدترین اخبار مجموعه